Zpovídali jsme starostku…

Jak jste se k politice dostala?

Nikdy jsem neměla tu touhu nebo cíl stát se političkou, ale politická situace ve státě a stagnace mé rodné obce mě přiměla k myšlence začít tento obor studovat. Po dvou letech na vysoké škole, kde jsem studovala obor Hospodářská politika a správa – Veřejná správa a regionální rozvoj, mě oslovili občané naší obce, zda bych nechtěla kandidovat do místního zastupitelstva. Měla jsem malou dcerku, podnikala v oboru daní a účetnictví a studovala. Času nebylo nazbyt, ale moje nutkavá touha naši obec posunout kupředu a umožnit všem občanům lepší žití byla silnější. Sestavila jsem proto svou kandidátní listinu a kandidovala v komunálních volbách. Volby pro nás byly velice úspěšné.

Devíti členné zastupitelstvo obsadilo 7 členů naší kandidátní listiny a já jako jedna z nich jsem byla zvolena do funkce uvolněné starostky obce. Následovala kandidatura v krajských volbách.

Na jaké úrovni a jak dlouho politicky pracujete?

Jako starostka obce působím od roku 2010, tedy druhé volební období. Předtím jako občan jsem od roku 2008 zdarma pomáhala bývalému zastupitelstvu při získávání dotací. V roce 2012 jsem kandidovala za politické hnutí NEZÁVISLÍ v krajských volbách a v roce 2016 za Starostové a nezávislí do krajského zastupitelstva Pardubického kraje.

Co Vás na politické práci baví?

Za největší dar této funkce považuji mnohem větší možnost pomáhat lidem. Ať těm, kteří jsou v nouzi, či těm kteří chtějí žít v lepším prostředí. Každý máme právo žít kvalitní život a někdy se nám prostě nedaří. Ze své pozice mohu dát možnost na lepší žití lidem, kteří jsou i svou vinnou v problémech, ale mají chuť se vzchopit, vstát a znovu se rozejít. Motorem do mé práce jsou mi právě díky a úspěchy občanů, kteří si mé práce váží a kterým jsem mohla svým jednáním či činy nějak přispět. Baví mě podílet se na rozvoji obce, možnost pomoci v důležitých životních situacích, práce s lidmi, vytvářet nové projekty, tvořit budoucí historii…

Co považujete za své největší úspěchy v politické práci? Jaká práce za Vámi stojí?

Myslím, že největším úspěchem je rozvoj obce, který je od roku 2010 znatelný a hmatetelný a stále se vyvíjející. Jsem velmi ráda za vytvoření kulturních, společenských a sociálních hodnot v obci. Stále je co zlepšovat. Na komunální úrovni bych byla ráda, kdyby se nám podařilo vystavět v obci Dům pro seniory, opravit a vystavět místní komunikace, zrealizovat další energetické úspory a zlepšit vzhled obce.

Jste/byla jste aktivní v občanské sféře i mimo Vaši politickou funkci?

Soukromě působím jako lektorka pro veřejnou správu, poskytuji poradenství obcím a městům, zpracovávám pro obce programy rozvoje na budoucí léta, věnuji se daňové a účetní oblasti v soukromém sektoru. Dále jsem členkou Předsednictva Komory obcí Svazu měst a obcí ČR kde je mou prioritou hájit zájmy obcí a měst.

Čeho byste chtěla v politice ještě dosáhnout?

Ráda bych své znalosti a zkušenosti zužitkovala ve vyšší politice.

Podle čeho jste si vybírala politickou stranu či hnutí, ve které/m jste politicky aktivní?

Byla jsem, jsem a budu bez politické příslušnosti. Do krajských voleb jsem kandidovala za Starosty a nezávislé, neboť si myslím, že komunální politici znají nejlépe potřeby a starosti občanů. Dle mého názoru by měla politika vycházet „z dola“. Bohužel má nezávislost je většinou spíše negativem, neboť politický proud vládnoucích stran je stále velký a nezávislá politička jde vlastně proti tomuto proudu, což je méně pohodlnější, než se k nějakému proudu přidat a nechat se vést. Politická rozhodnutí by měla být individuální, dle řešeného problému. Na každý politický problém je třeba se dívat z více pohledů a ty stranické pohledy jsou někdy velice úzké. Myslím si, že novodobá politická scéna by měla být více o osobnostech, než o politických stranách.

Máte nějaký politický sen?

Ano, rozšířit vliv nestraníků a lidí znalých potřeb občanů, ve vyšší politice. Aby se prohloubila důvěra lidí ve vedení státu a začala se uklidňovat politická situace. Tento proces půjde pomalu, ale je třeba vytrvat a současnou politiku přiblížit k občanovi. Doufám, že jednou se naše politická scéna konečně změní a budu mít možnost přispět i do vyšší politiky. Do doby, kdy nás, nezávislé politiky, budou válcovat politické strany a voliči si budou za politickými stranami stát, se situace nezlepší. V takové politice je pak „životnost“ nezávislého politika velmi krátká. Jsem ale optimista a veřím v změnu.

A politický vzor?

Z mého pohledu se prozatím žádný politický vzor, který by byl tak jedinečný, aby si zasloužil být takto nazván, zatím nenašel, pro mne tedy není.

Co si myslíte o situaci žen v české politice (popř. o tom, jak by se měla řešit)?

Podíl žen v politice se postupně zvyšuje a myslím, že je tomu tak dobře. Je mnoho žen, které umí výborně vést nejen firmy, ale i obce a města, proč by tedy nemohly vést i kraje či stát? Pokud žena sama chce, pak je její kandidatura správná. Ženám by měla být tato možnost dána a společnost by tuto možnost měla začít vnímat, vždyť i muž umí být dobrým otcem, partnerem a svou funkci v rodině umí dobře zastoupit. Z mého pohledu si velmi vážím mužů, kteří dokáží převzít péči o rodinu za ženu a doufám, že jejich počet se bude zvyšovat. Dle mého názoru to může mít velmi pozitivní vliv na výchovu dětí a utváření pevných rodinných vazeb a stejně tak na prosperitu firem, obcí, měst, krajů, státu. Politická scéna by měla být vytvořena z nových tváří, které opravdu chtějí situaci ve státě změnit a nemají postraní úmysly.

Co je podle Vás politika?

Politika je vlastně boj o společenské uspořádání, o prosazování názorů na vedení měst, obcí, krajů nebo státu. V dnešní době se z ní ale vytrácí hájení zájmů lidí, vzniká stranický boj o politický vliv. A právě tento dnešní obraz politiky je třeba začít měnit. Politika by měla být správa a rozvoj věcí veřejných a veřejného majetku a zajišťování chodu obcí, krajů a státu tak, aby byly uspokojovány potřeby občanů.

Napsat komentář