Kdo jsem

Aktivně pracuji jako:

  • starostka obce Řečany nad Labem
  • členka Finančního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje
  • členka Předsednictva Komory obcí Svazu měst a obcí ČR
  • členka Finanční komise Svazu měst a obcí ČR
  • lektorka pro veřejnou správu
  • ekonomický a účetní poradce pro soukromý sektor, jednatelka společnosti A.M.M. Accounting, s.r.o.

 

Pár slov o mně

Rodiče mě učili práci, lásce k lidem a úctě ke stáří

Celý svůj život bydlím v obci Řečany nad Labem, ke které mám silné pouto a je mou srdeční záležitostí. Od patnácti let jsem pracovala na brigádách v místních lesních školkách, kde jsme sázeli a starali se o mladé stromky. Práce v chladu a dešti i ve velkém teple mě naučila si vážit každé vydělané koruny a těžce pracujících lidí. Snad právě tato zkušenost mně ukázala směr mého budoucího života.
Čerstvě plnoletá jsem začala při zaměstnání podnikat v oboru daňového a účetního poradenství, kterým se zabývám dodnes. Po několika letech jsem se této profesi začala věnovat zcela a chtěla jsem se dál rozvíjet a učit. Dala jsem se tedy na studia veřejné správy a regionálního rozvoje a tím jsem pro sebe otevřela další neméně zajímavý obor, ve kterém jsem se našla.

Na výzvu občanů naší obce jsem roku 2010 poprvé kandidovala do obecního zastupitelstva, prošla jsem komunálními volbami a ve svých 31 letech jsem byla zvolena starostkou obce. Díky svému vzdělání jsem dostala příležitost předávat své zkušenosti pro veřejnou správu formou lektorství a svoji pomoc samosprávě a lidem jsem začala k mému potěšení šířit i mimo mou obec. Díky dobré znalosti zákonů i samosprávy jsem začala brzy odhalovat negativa, která bezprostředně dopadají na obyvatele obcí. Je to spousta vzájemně provázaných zákonů a norem, které mají do života lidí přímý dopad a v posledních letech přinášejí chaos, nestabilitu a nejistotu. Vidím, co vše je nutné změnit, aby se nám lépe žilo. Tyto zkušenosti mi přináší i spolupráce se Svazem měst a obcí, ve kterém jsem členkou Předsednictva Komory obcí.

Lidé ztrácí důvěru v politiku, protože nevidí pozitivní výsledky. Vnímají jen zákazy, příkazy, omezování a dříve nabytá svoboda se jim zdá být čím dál menší. A to je právě důvod, proč se ani já nechci se současnou situací smířit a mám potřebu s tím něco udělat. Mám chuť také přispět ke změně energie v politice v naší zemi.

Moje sedmileté zkušenosti z výkonu práce starostky mi dávají potřebný přehled o tom, s čím se musí starostové a starostky dnes a denně potýkat, než zhmotní svoje plány a vize, než zajistí kvalitní podmínky pro život a bezpečí obyvatel obcí a měst. Dvacetiletá praxe s účetním a daňovým poradenstvím mi ukazuje, co je třeba změnit, aby se odstranily bariéry podnikání a aby vyhrával zdravý rozum a poctivost nad blbostí a podvody a přitom docházelo ke zdárnému výběru daní. Dávají mi také víru a důvěru v sebe sama, že mohu pro potřeby občanů udělat víc práce právě z funkce poslankyně, pokud budu zvolena. Moje práce bude směřovat k tomu, aby lidem už dál neztrpčovaly život často zbytečné byrokratické překážky a aby získali zpět důvěru v politiku. Tvorba zákonů a předpisů je hlavní náplní poslanců, a proto máme jedinečnou možnost je ovlivnit.

Žiji v rodinném domku v Řečanech nad Labem se svou třináctiletou dcerkou a partnerem a ve své rodině mám velkou oporu a zázemí, které mi dovoluje věnovat se mým povinnostem i zájmům. Nejraději trávíme naše volné chvíle společně a také rádi cestujeme. Mezi mé oblíbené činnosti patří četba a zajímám se o filozofii, psychologii a esoteriku.

Mám chuť a energii něco ovlivnit. Mám zkušenosti a nápady, umím jednat s lidmi a jsem člověk dohody. Jsem připravená se učit nové věci a spolupracovat.

Pojďte mě spolu s dalšími kandidáty STANu podpořit a začít měnit naši politiku s námi.

„Změnou, kterou chceme ve světě docílit, se musíme stát my sami“ Gandhí