Mé hodnoty a cíle

Stabilita, jistota, klid a navrácení důvěry v politiku

To jsou hlavní cíle, se kterými budu vstupovat do parlamentních voleb. Sedm let jsem starostkou obce Řečany nad Labem a při své práci se dennodenně setkávám s lidmi a jejich potřebami. Vrcholovou politiku v posledních letech pozorují s neklidem, cítí nestabilní a nepředvídatelné prostředí a nejistotu. Často od nich dostávám spoustu otázek, například:

  • Proč oni, kteří celý život tvrdě pracovali, nemají v důchodovém věku od státu dostatečnou podporu, v porovnání s těmi, kteří nepracují a žijí ze sociálních dávek? Chci přispět k narovnání této a dalších nespravedlností.

  • Proč se zrovna v jejich obci má zrušit škola, která je centrem všeho rozvoje?
    V malých obcích je potřeba školy zachovat a ve větších městech zase zajistit dostatečnou síť středních škol a hlavně jejich strukturu přizpůsobit požadavkům trhu práce. Podstatné je také propojit technicky zaměřené školy se samotným zaměstnavateli, kteří se s nedostatkem odborně vzdělaných pracovníků potýkají.
    Zda bude dostatek lékařů a sester a jak kvalitně je ošetří v nemocnicích? Těch je v Pardubickém kraji pět, patří do jedné akciové společnosti a média spekulují o tom, který obor se kde zavře. Stát musí umět motivovat sestry a lékaře, aby tu byli především pro nás.

  • Proč se stále odkládá výstavba důležitých páteřních komunikací a důležitých obchvatů měst, kudy projíždějí dnes a denně tisíce aut včetně kamiónů? Ruku v ruce nejen s výstavbou D 35 v Pardubickém kraji musí jít výstavba obchvatů měst a obcí.

  • Proč se v malých obcích ruší hostinská zařízení a hrozí i konec malým obchůdkům? Na nově zavedenou povinnost EET se dívám kriticky, protože „hází všechny do jednoho pytle“. Daně je třeba platit a jejich vymahatelnost je nutná. S ohledem na různorodost prostředí a velké rozdíly mezi většími a drobnými podnikateli budu prosazovat posunutí hranice obratu pro povinnou registraci na 1 mil. korun, tedy na výši stejnou, jako je hranice pro povinnou registraci k DPH.

  • Proč je výhodnější dát rodiče do domova důchodců, než se o něj postarat doma? Síť sociálních služeb musíme přizpůsobit potřebám obyvatel a zajistit také kvalitu poskytovaných služeb. Budu podporovat terénní služby přímo v obydlích našich starších spoluobčanů, aby nemuseli přetrhat vazby spojené s místem, kde celý život žili.

Upřednostněme lidi, kteří pracují, oproti těm, kteří nikdy nepracovali; podporujme rodiny s dětmi, aby se přirozeně rodilo více dětí; ctěme stáří a dávejme příležitosti mladým; zkvalitněme školství a zvyšme zájem o řemeslné obory; chraňme naše kulturní hodnoty a tvořme zákony, které budou pomáhat lidem a nebudou omezovat, připravujme je s citem a pozitivními dopady do různorodých území.

Starostové a nezávislí znají potřeby svých občanů a ty můžeme společně na státní úrovni prosazovat.